پرخوری عصبی

تعداد سوال در این برچسب :‌ 1 سوال


پرخوری عصبی در واقع تمایل به غذا خوردن برای تسکین یافتن و کاهش استرسه. اغلب افرادی که پرخوری عصبی دارند، نمی‌تونن در مقابل میلِ خوردن مقاومت کنن و وقتی غذایی هوس می‌کنن به چیزی جز آن فکر... (مشاهده کامل پاسخ)