اغراق

تعداد سوال در این برچسب :‌ 1 سوال

اغراق درسته یا اقراق؟

تا کنون 1 پاسخ برای این سوال ارسال شده است