تابان

بپرسیم و کمی بیشتر بدانیم

نقره اصل به مرور زمان ممکن است دارای کدری به رنگ‌های زرد و تیره بشود. هرچند که نقره خالص در محیط و دمای منزل تیره نمی‌شود ولی مس موجود در نقره عیار ۹۲۵، با نمک و گوگرد معلق در هوا ترکیب شده و باعث تیرگی نقره خواهند... (مشاهده کامل پاسخ)

کشور چین از نظر تراکم جمعیت در صدر جدول نه تنها آسیا بلکه جهان قرار دارد، کم تراکم ترین کشور آسیا مغولستان است به ویژه در صحرای گبی. در کل قاره آسیا پرجمعیت ترین قاره جهان است که حدودا 60 درصد از جمعیت جهان را... (مشاهده کامل پاسخ)